Epidemia czynienia dobra – Gala Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej (5 XII 2017 r.)+

Epidemia czynienia dobra – Gala Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej (5 XII 2017 r.)