Kochał życie monastyczne. Karol van Oost OSB i komentarz do “Reguły” św. Benedykta+

Kochał życie monastyczne. Karol van Oost OSB i komentarz do “Reguły” św. Benedykta