Winnicki: Ruch Narodowy nie zgadza się z rasistowskimi transparentami+

Winnicki: Ruch Narodowy nie zgadza się z rasistowskimi transparentami