O świeckim państwie. Katarzyna Lubnauer, Stanisław Obirek i Marcin Celiński+

O świeckim państwie. Katarzyna Lubnauer, Stanisław Obirek i Marcin Celiński