Skąd brać motywację do działania?+

Skąd brać motywację do działania?