XLI Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim – 03.11.2017


Podczas XLI Sesji Rady Miejskiej, rodzina ś.p.Estachiusza Leppera odebrała z rąk Przewodniczącego RM, Wojciech Krawczyk oraz Burmistrza Jacek Michalski tytuł Honorowego Obywatela Nowego Dworu Gdańskiego. Oprócz tego m.in. nadano nową nazwę ulicy w naszym mieście ( Witolda Gombrowicza). Koleją z bardzo istotnych uchwał dotyczyła decyzji w sprawie likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Program:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Wybór Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
5. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.
7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lubieszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubieszewie.
9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wiercinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wiercinach.
10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kmiecinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kmiecinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie.
11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Marzęcinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Marzęcinie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie.
12. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2018.
13. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2018- 2020.
14. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
15. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018.
17. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
19. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
i dzierżawy.
20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nowy Dwór Gdański.
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.
22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
23. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.
24. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
25. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
26. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017.
27. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym SZOP Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale SZOP Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
28. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
29. Sprawy różne.

>ŹRÓDŁO FILMU<

KONTAKT

Chcesz dodać reklamę, film, zgłosić błąd lub propozycję zmiany? Napisz do nas!

Wysyłanie

©2018 INTERNETOWA TELEWIZJA POLSKA. NOWOŚCI Z POLSKIEGO YOUTUBE

KATEGORIE ITVPOLSKA
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account