Cyberbezpieczeństwo powinno być jednym z głównych celów każdej większej czy mniejszej organizacji przetwarzającej dane. Aby mieć pewność, że wszystkie struktury są odpowiednio zabezpieczone, można wykonać chociażby profesjonalny audyt IT. Z tego artykułu dowiesz się, na czym on polega oraz jak się do niego odpowiednio przygotować. Sprawdź i zadbaj o bezpieczeństwo informatyczne!

Audyt IT – podstawowe informacje

Nie ulega wątpliwości, że audyty IT mają na celu sprawdzenie szczelności wskazanej przez klienta struktury. W trakcie kontroli audytor sprawdza i gromadzi informacje na temat systemu informatycznego oraz powiązanych z nim zasobów. Dzięki temu może określić, czy dane i majątek firmy są odpowiednio zabezpieczone oraz czy ewentualne niepożądane zdarzenia zostaną szybko wykryte i rozwiązane. Takie testowanie pozwala określić na przykład co można dodatkowo poprawić w firmowych strukturach. 

Rodzaje audytów bezpieczeństwa

Kontroli mogą być poddane różne funkcjonalności dowolnego środowiska teleinformatycznego. Specjaliści wyróżniają trzy podstawowe rodzaje:

  • legalność posiadanego oprogramowania,
  • firmowy sprzęt,
  • ogólne bezpieczeństwo.

Klienci zazwyczaj proszą o porady dotyczące kwestii obszarów do sprawdzenia, zdarzają się także firmy, które mają już odgórnie ustalone wytyczne. Warto przed przystąpieniem do pracy dodatkowo przeanalizować indywidualną sytuację organizacji.

Sprawdzaj, testuj i powtarzaj

W szybko zmieniającym się świecie należy na bieżąco kontrolować między innymi zabezpieczenia informatyczne organizacji. Warto pamiętać, że niespodziewane ataki hakerskie czy wycieki danych mogą przynieść wiele strat. Dlatego regularne audyty i testowanie struktur stanowią opłacalną inwestycję w cyberbezpieczeństwo.

Similar Posts